DeskCycle

Förbättra din hälsa och produktivitet

Det finns många fördelar med att vara fysiskt aktiv in sin vardag. Oavsett om man är vuxen och sitter på ett kontor, eller barn och sitter i ett klassrum. För vuxna handlar det mest om att minska stillasittandet i vardagen. Om det kan minskas eller undvikas minskar risken för tex hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som hjärnan fungerar bättre. Man blir helt enkelt friskare och smartare. För barn i skolmiljön är det påtagligt att fysisk aktivitet bidrar till ökad koncentrationsförmåga, i synnerhet hos de som normalt har lite svårt att sitta still.

Frigör mer tid

Med tempot i dagens samhälle är det svårt att få tiden att räcka till. Med DeskCycle erbjuds ett enkelt sätt att få in rörelse i stunder då du annars är stilla. Såsom när:

  • du arbetar vid ett skrivbord
  • tittar på TV
  • spelar TV-spel
  • pratar i telefon
  • eller andra tillfällen då du sitter och benen är fria